ЕРГОНОМСКА ПОЛОЖБА НА ВОЗАЧОТ

Бројните можности за подесување на седиштето и воланото овозможуваат возачот идеално да се смести за возење. Големиот екран во боја ги прикажува информациите на лесно разбирлив начин.