ЕГРОНОМСКА ПОЛОЖБА НА ВОЗАЧОТ

Brojne mogućnosti za podešavanje sedišta i upravljača omogućavaju vozaču da namesti idealan položaj za vožnju. Veliki ekran u boji prikazuje informacije na lako razumljiv način.