Опрема, резервни делови, услуги

Fast & Pro

specijalisti za laka komercijalna vozila

Fast & Pro

FastThe Fast & Pro бренд за лесни комерцијални возила

The Fast & Pro брендот на лесни комерцијално возила го нудат само оние центри за продажба на Renault Trucks кои можат да ги исполнат најстрогите критериуми. Брендот е достапен за продажни типови или услуги кои што исклучливо се занимаваат со лесни комерцијални возила. Резултат: брзина, професионализам и квалитет.


Во продажниот центар Renault Trucks Fast & Pro, може да очекувате:

  • посебен пречек за клинети кои што работат само со лесни комерцијални возила.
  • посебна работилница за поправки и одржување на лесни комерцијални возила.
  • посебно обучени техничари кои што постојано посетуваат обуки.
  • Услуги со врвен квалитет: одржување без предходно закажан термин, дијагностика на возилото кога ќе дојдедете во работилницата и бесплатно достапно возило,секогаш кога е возможно.

Без разлика дали сте дилер или работите во јавниот сектор или нудите комерцијални услуги… со услугата Fast & Pro by Renault Trucks, можете да сметате на максимална брзина и врвен квалитет.

The Fast & Pro LCV brand