ИЗВОНРЕДЕН КЛИРЕНС НА СОВЛАДУВАЊЕ НА СЕКОЈА ПРЕПРЕКА

Шасија, кабина, погонски систем; се е дизајнирано да вас ви овозможи да ја завршите својата работа што е можно поефикасно и да не наидувате на проблеми дури и во најекстремни ситуации. Возилата од К- класата се дизајнирани да ги надминуваат пречките и да имаат исклучително движење по сите терени. Прецизниот управувач и малиот радиус на вртење овозможуваат изновредна подвижност.