ИЗВОНРЕДНА КОРИСНА НОСИВОСТ

Renault Trucks C ima  odličnu korisnu nosivost, zahvaljujući delovima kao što su: aluminijumski rezervoar i felne, disk kočnice, tandemska osovina sa jednostrukom redukcijom koji omogućavaju optimalnu  težinu neutovarenog vozila. Raznovrsna oprema je fabrički ugrađena, pa je postavljanje nadgradnje olakšano, a broj zahvata prilikom montiranja smanjen.