Опрема, резервни делови, услуги

OPTIFUEL РЕШЕНИЈА

EKONOMIČNA POTROŠNJA GORIVA

Optifuel Program

Сервисот Renault Trucks ви помага да ја намалите потрошувачката на гориво 

Програмата Optifuel ви помага да ја зголемите продуктивноста и представува вистинска придобивка за вашата компанија.

1. Обука.

2. Infomax.