НОВ КИНЕТИЧКИ ЛАНЕЦ

Renault Trucks, на основа на признати технички достигнувања, создаде нов вид на мотори. Овие мотори нудат широк избор на моќност, најголем опсег на вртежни моменти на пазарот, ја намалуваат потрошувачката на гориво и ги намалуваат трошоците за одржување, покрај високата просечна брзина.