RENAULT TRUCKS K XTREM

 

Ископување на руда, шумска експлоатација, транспорт на големи товари и копање/нивелирање на терени: Renault Trucks K XTREM е возило предвидено да издржи тешка работа на најпредизвикувачките терени.

Издржливост
Renault Trucks K XTREM е опремен со делови и уреди темелно тестирани за работа под најпредизвикувачки услови.

 • Менувачот Optidriver XTREM е предвиден за работа во најтешките услови
 • Pojačano oslanjanje sa 4 parabolična gibnja nosivosti do 36 t
 • Странично појачување, со ширана 8 mm, долж целата шасија
 • Челична заштита на деловите исложени на удари
 • 100% челични браници
 • Blokada između točkova i između osovina na svim verzijama

 

Рентабилност
Renault Trucks K XTREM е возило чија цел е зголемување на рентабилноста во Вашата компанија.

 • 2 мотори (6 различни моќности) - сигурни, ефикасни и економични во поглед на потрошувачката на гориво
 • Поголем број на конфигурации, со цел потполно задоволување на сите потреби на транспорт со голема носивост

 

 

Соло Камион - K XTREM / Euro 6
Погонска формула 4x2 4x4 6x4 6x6 8x4 / 8x6

Максимална вкупна
дозволена маса
на соло возило со товар

22T 22T 41T 41T 54T
Maksimalna ukupna
dozvoljena masa
kombinacije vozila
sa teretom
70T 70T 120T 120T 80T
Шасија X TREM
Мотори DTI 11
/
DTI 13
Моќност 380, 430 i 460 KS
/
440, 480 i 520 KS
Менувачи B14 мануелен менувач(14 степени)
/
Автоматски менувач (12 степени)
Osovine P1361 PMR3361 - PMR3361R

 

Tegljač - K XTREM / Euro 6
Погонска формула
4x2 4x4 6x4 6x6

Максимална вкупна
дозволена маса
на соло возило со товар

22T 22T 41T 41T
Maksimalna ukupna
dozvoljena masa
kombinacije vozila
sa teretom
70T 70T 120T 120T
Шасија X TREM
Мотори DTI 11
/
DTI 13
Моќност 380, 430 i 460 KS
/
440, 480 i 520 KS
Менувачи B14 мануелен менувач(14 степени)
/
Автоматски менувач (12 степени)
Osovine P1361 PMR3361 - PMR3361R

 

 • До 34 t корисна носивост
 • Автоматски менувач Optidriver XTREM štedi spojnicu (kvačilo)
 • Snažan usporivač motora Optibrake+ štiti pločice kočnica