Опрема, резервни делови, услуги

Стандардна замена

Cena, kvalitet, karakteristike

label

За време на стандардниот процес на замена,излитените или неисправни делови се заменуваат со оргинални сертифицирани делови. Индустрискиот ремонт и карактеристиките тестирани во работилницата му овозможуваат на возилото да ја задржи својата оргинална изведба. Оваа активност е дел од политиката за развивање на рециклирање делови на Renault Trucks.

  • Одличен соодност на квалитетцена
  • Квалитетот и перформансите ги исполнуваат истите стандарди како и новите производи
  • Сигурност на деловите кои што се одобрени за употреба кај возилата на Renault Trucks
  • 2.000 делови ги опафаќаат вашите основни барање
  • Меѓународна гаранција од 1 година, неограничена километража за сите заменети делови
  • Компетентна глобална мрежа.

 
NOVO SA LAGERA*
OBNOVLJENI* POPRAVLJENI*


Na lageru
J+1 
Na lageru
J+1
Na zahtev
J+7
Prema proceni
J+20
Na lageru
J+1
Želim da: ponovo investiram u svoje vozilo na održiv način
Red Black Black Black
produžim vek trajanja svog vozila

Black Black Black Red
zamenim samo neispravne delove.Black Red
Tražim: Konkurentnu cenu

Black
Red
Lično rešenje.


Black
Meni je: rok isporuke najvažniji
Red Black

Red
rok isporuke manje važan od cene.


Black Black


 

 

* Понудата варира во зависност од државата