Опрема, резервни делови, услуги

Start & Drive

Ne razmišljajte o održavanju

START & DRIVE ДОГОВОР ЗА ОДРЖУВАЊЕ
ЗГОЛЕМЕТЕ ЈА ПРОФИТАБИЛНОСТА И БИДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ !

ВАШЕ Е САМО ДА ВОЗИТЕ, НИЕ СЕ ГРИЖИМЕ ЗА ОСТАНАТОТО 
Start & Drive договорите нудат реални решенија за одржување и поравки. Одржувањето на вашето возило е под контрола. Услугата на  Renault Trucks Start & Drive овозможува вашето возило да има максимално време на работа.

СОДРЖИНСКИ ОПЦИИ :
Основни пакети се: Reference, Exellence.
Видови на договори за услуги на Renault:
REFERENCE – вклучува редовно и первентивно одржување на возилото;
EXELLENCE – вклучува редовно и первентивно одржување и сите поправки на возилото за време на договрниот период.


ЗА ДА ДОБИЕТЕ ПОНУДА 100% ПРИЛАГОДЕНА НА ВАШИТЕ ПОТРЕБИ, ОБРАТЕТЕ СЕ ВО НАЈБЛИСКИОТ RENAULT TRUCKS ПРОДАЖЕН ЦЕНТАР.

* Информациите содржани на оваа веб страна се исклучиво од информативен карактер и немаат договорена вредност. Renault Trucks го задржува правото да го измени целиот веб-сајт или делови од веб-сајтот во било кој период. За да добиете повеќе информации поврзани со условите и актуелните понуди, ве молиме да се обратите во најблискиот Renault Trucks продажен салоновластен сервисер.