ТЕСТИРАЊЕ ВО ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИ

Kамионите од К класата се тестирани во секакви временски услови, дури и во екстремни климатски услови и при температура од  -40 ° C до +60 ° C за да се провери дали се доволно издржливи. На почетокот  Пред почетокот на продажбата, партнерските компании тестирале педесет и три возила во реални временски услови за понатамошно подобрување на квалитетот и да видат дали можат да ги надминат предизвиците со кои се соочуваат на дневна основа додека ја извршуваат работата.