УДОБЕН ПРЕСТОЈ ВО ВОЗИЛОТО

Благодарение на зголемениот волумен на кабината, бројните оддели за складирање, внимателно одбраните материјали за изработка на внатрешната декорација, камионот Renault Trucks T на возачите им нуди исклучително високо ниво на удобост.