Опрема, резервни делови, услуги

ФИНАНСИРАЊЕ

СОПСТВЕНОСТ УШТЕ ОД ПРВИОТ ДЕН

Станете сопственик на камион. Закажете плаќања. Токму за тоа служи нашата понуда за купување на раати. И заемот и камионот се прикажуваат како ставки на билансот на состојба. Што е најдобро во врска со тоа?  На крајот на договорот станувате сопственик на исплатен камион.

За дад добиете повеќе информации во врска со финансиската понуда која што ја нуди Renault Trucks, побарајте не +382 (32) 382 172 и +382 (22) 366600.