Services

ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОСТАПНОСТА НА ВОЗИЛАТА СО ПОМОШ НА НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА НЕПРЕКИНАТА РАБОТА

Renault Trucks T on the road

Подобрувањето на профитабилноста на Вашиот камион за Renault Trucks подразбира оптимизација на распоредот на одржување и избегнување на повеќето непланирани запирања. Меѓутоа, развојот на технологијата и решенијата се повеќе помага во предвидувањето на она што некогаш било непредвидливо.

Renault Trucks T High service station

 

ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ

Овој план го дефинира и изведува вашиот стручен координатор, на основа на параметрите и профилот на вашето возило

  • Планирање на одржувањето и обединувањето на активностите на одржувањето се осмислени така да сопирањето во работата се сведени во најмала можна мера
  • Оригиналните перформанси на вашето возило се одржуваат, а неговата вредност за препродавање се зголемува со употреба на сигурни и одобрени оригинални делови, покриени со продолжена гаранција од 2 години.

РАЗМИСЛУВАЈТЕ ДОЛГОРОЧНО И СТАВЕТЕ ГО ОДРЖУВАЊЕТО ВО ПРВ ПЛАН

Со планот за одржување со кој се надгледува отпорноста на компонентите и со рани предупредувања на можни дефекти, Renault Trucks овозможува максимален работен век и потенцијал во работата на вашето возило. PREDICT ви овозможува потполно спокојно управување и извршување на вашите активности.

Assurer
Динамимична програма на одржување

 

 

Assurer
"Нај прецизниот" начин за мерење на истрошеност 

 

Assurer
Менаџмент прилагоден да одговара на непредвидени дефекти

ДАЛЕЧИНСКИ АЖУРИРАЊА ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА НА ОДРЖУВАЊЕТО

Пред-дијагностика, сервисни корекции и ажурирање на возниот парк: ова решение, опфатено со понудата PREDICT, го заштедува вашето време и гарантира максимална достапност на возила, избегнувајки непотребни сервисирања.

 

ПРОДОЛЖЕН ИНТЕРВАЛ НА ОДРЖУВАЊЕ СО ODI * 13

Нашите интервали за замена на масло за 13L мотори се продолжени на 150.000 km или 18 месеци (наместо на секои 100.000km или 12 месеци). Тоа резултира со пониски трошоци (работа и делови), со распоред на одржувања кој го намалува бројот на застои поради сервисирањето, како и додатна заштеда на гориво.

* Optimised Oil Drain Interval (оптимизиран интервал на промена на масло)

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ 24/7 

Со помош на мрежата на стручни лица кои ви одговараат на 16 јазици, ќе добиете лична помош од координаторот кој ќе остане Ваш единствен контакт додека трае целиот процес на пружање поддршка. Од каде и да се јавувате, координаторот Ве геолоцира со помош на копчето 24/7 во кабината на возилото* и известува за доаѓањето на Renault Trucks сервисерот. Поправката на дефекти ја вршат обучени техничари за поправка на пат, кои користат посебни возила и дијагностички алати.

* Во зависност од опцијата на камионот.

24-7

 

24-7

TOWING ASSISTANCE

Renault Trucks Financial Services provides you with this comprehensive, reliable and easy-to-use assistance service maintaining your peace of mind and that of the driver if towing is required.

  • Available 24 hours a day and 7 days a week throughout Europe.
  • In the “extended” version, driver services are provided (transport, accommodation, repatriation, etc.).
  • The towing assistance package is offered as an option under Start & Drive maintenance contracts, but is also available to customers without the these contracts. 

For more information, please feel free to contact us

contact renault trucks
Your vehicles are available at all times, allowing you to focus on your business with complete peace of mind
Set canonical URL
Off